FAVÖK’e Net Bir Bakış

Normalde yatırımcılar, kurumsal sağlık ve değerin temel ölçütleri olarak nakit akışı, net gelir ve gelirlere odaklanır. Ancak yıllar geçtikçe, başka bir önlem üç aylık raporlara ve hesaplara girdi: faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç (FAVÖK). Yatırımcılar, şirketler ve endüstriler arasındaki karlılığı analiz etmek ve karşılaştırmak için FAVÖK’ü kullanabilirken, metriğin onlara bir şirket hakkında söyleyebilecekleri ciddi sınırlar olduğunu anlamalıdırlar. Burada, bu önlemin neden bu kadar popüler hale geldiğine ve birçok durumda neden dikkatle ele alınması gerektiğine bakıyoruz.

Temel Çıkarımlar

  • Faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç (FAVÖK), bir şirketin genel finansal performansını ölçen bir ölçüdür.
  • 1980’lerin ortalarında, yatırımcılar, sıkıntılı bir şirketin kaldıraçlı bir satın alma anlaşmasının faizini geri ödeyip ödeyemeyeceğini belirlemek için FAVÖK kullanmaya başladı.
  • FAVÖK artık şirketlerin mali durumunu karşılaştırmak ve farklı vergi oranları ve amortisman politikalarına sahip firmaları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Dezavantajları arasında, FAVÖK, bir şirketin nakit akışını analiz etmenin yerini tutmaz ve bir şirketin, faiz ödemeleri yapmak için gerçekte olduğundan daha fazla parası varmış gibi görünmesini sağlayabilir.
  • FAVÖK ayrıca bir şirketin kazancının kalitesini de göz ardı eder ve gerçekte olduğundan daha ucuz görünmesine neden olabilir.

FAVÖK: Hızlı Bir İnceleme

FAVÖK, kar ölçüsüdür. Şirketlerin FAVÖK’lerini ifşa etmeleri için yasal bir zorunluluk olmasa da, ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre, bir şirketin mali tablolarında bulunan bilgiler kullanılarak hesaplanabilir.


FAVÖK’ü hesaplamanın genel kısayolu, faiz ve vergi öncesi kazanç ( FAVÖK) olarak da adlandırılan işletme karı ile başlamak ve ardından amortisman ve amortismanı geri eklemektir. Bununla birlikte, FAVÖK’ü hesaplamak için daha kolay ve anlaşılır bir formül aşağıdaki gibidir:

Kazanç, vergi ve faiz rakamları gelir tablosunda bulunurken, amortisman ve itfa rakamları normalde faaliyet karı notlarında veya nakit akış tablosunda bulunur.

FAVÖK’ün Arkasındaki Gerekçe

FAVÖK ilk olarak 1980’lerin ortasında, kaldıraçlı satın alma yatırımcılarınınfinansal yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyan sıkıntılı şirketleri incelemesiile öne çıktı. Bu şirketlerin bu finanse edilen anlaşmalardaki faizi geri ödeyip ödeyemeyeceğini hızlı bir şekilde hesaplamak için FAVÖK’ü kullandılar.


Kaldıraçlı satın alma bankacıları, bir şirketin borcunu kısa vadede, örneğin bir veya iki yıldan fazla bir süre içinde ödeyip ödemeyeceğini belirlemek için bir araç olarak FAVÖK’ü desteklediler. Şirketin FAVÖK / faiz karşılama oranına bakmak, yatırımcılara, bir şirketin yeniden yapılandırıldıktan sonra karşılaşacağı daha ağır faiz ödemelerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunda fikir verebilir.

FAVÖK kullanımı o zamandan beri geniş bir işletme yelpazesine yayılmıştır. Savunucuları, FAVÖK’ün, şirketin gerçekte nasıl performans gösterdiğini gizleyebilecek masrafları ortadan kaldırarak operasyonların daha net bir yansımasını sunduğunu savunuyorlar.

Bir Şirketin Finansal Durumu Kolayca Anlaşılır

FAVÖK’de büyük ölçüde yönetimin finansman seçiminin bir fonksiyonu olan faiz göz ardı edilmektedir. Vergiler, önceki yıllardaki kazanımlara ve kayıplara bağlı olarak büyük ölçüde değişebildiği için dışarıda bırakılmıştır; bu değişiklik net geliri bozabilir. Son olarak, FAVÖK, amortisman ve amortisman hesaplamasına gidebilecek, faydalı ömürler, kalıntı değerler ve çeşitli amortisman yöntemleri gibi keyfi ve sübjektif yargıları ortadan kaldırır.

FAVÖK, bu kalemleri ortadan kaldırarak, çeşitli şirketlerin mali durumlarını karşılaştırmayı kolaylaştırır. Farklı sermaye yapılarına, vergi oranlarına ve amortisman politikalarına sahip firmaları değerlendirmek için de yararlıdır. FAVÖK ayrıca yatırımcılara, genç veya yeniden yapılandırılmış bir şirketin ödemeleri alacaklılara ve vergi memuruna devretmeden önce ne kadar para kazanabileceğine dair bir fikir verir.

Yine de, FAVÖK’ün popülaritesinin en büyük nedenlerinden biri, sadece işletme karından daha yüksek kar rakamları göstermesidir. Kablo ve telekomünikasyon gibi sermaye yoğun endüstrilerdeki yüksek kaldıraçlı şirketler için tercih edilen bir metrik haline geldi.

Dezavantajlar

FAVÖK, genel olarak kabul gören bir performans göstergesi olsa da, bunu tek bir kazanç veya nakit akışı ölçüsü olarak kullanmak çok yanıltıcı olabilir. Bir şirket, FAVÖK performansını öne çıkararak, yatırımcıların dikkatini yüksek borç seviyelerinden ve çirkin giderlerden kazançlara kaydırarak finansal görünümünü daha çekici hale getirebilir. Diğer hususların yokluğunda, FAVÖK, finansal sağlığın eksik ve tehlikeli bir resmini sağlar. İşte FAVÖK konusunda dikkatli olmak için dört iyi neden.

Nakit Akışının İkamesi Yok

Bazı analistler ve gazeteciler, yatırımcıları nakit akışının bir ölçüsü olarak FAVÖK’ü kullanmaya çağırıyor. Bu tavsiye mantıksız ve yatırımcılar için tehlikelidir. Yeni başlayanlar için vergilendirme ve faiz gerçek nakit öğelerdir ve bu nedenle hiç de isteğe bağlı değildir. Devlet vergilerini veya kredilerini ödemeyen bir şirket, uzun süre faaliyette kalmayacaktır.

Uygun nakit akışı ölçümlerinin aksine, FAVÖK, günlük operasyonları karşılamak için gereken nakit olan işletme sermayesindeki değişiklikleri göz ardı eder. Bu, büyümelerini satışa dönüştürmek için alacaklara ve envantere daha fazla yatırım yapılmasını gerektiren hızlı büyüyen şirketlerde en sorunludur. Bu işletme sermayesi yatırımları nakit tüketir ancak FAVÖK tarafından ihmal edilir.

Bir şirket FAVÖK esasına göre kırılsa bile, işte kullanılan temel sermaye varlıklarının yerini alacak kadar nakit üretmeyecektir. FAVÖK’ü nakit akışının yerine koymak tehlikeli olabilir çünkü yatırımcılara nakit harcamalar hakkında eksik bilgi verir.

Operasyonlardan elde edilen parayı öğrenmek istiyorsanız, şirketin nakit akış tablosuna geçmeniz yeterlidir.

Skews Faiz Kapsamı

FAVÖK, bir şirketin faiz ödemeleri yapacak daha fazla parası varmış gibi görünmesini kolaylaştırabilir. 10 milyon dolarlık işletme karı ve 15 milyon dolarlık faiz ücreti olan bir şirket düşünün. 8 milyon dolarlık amortisman ve amortisman giderlerini geri ekleyerek, şirket aniden 18 milyon dolarlık FAVÖK elde etti ve faiz ödemelerini karşılayacak kadar paraya sahip görünüyor.

Amortisman ve amortisman, bu giderlerin önlenebilir olduğu yönündeki hatalı varsayıma dayalı olarak geri eklenir. Amortisman ve amortisman nakit olmayan kalemler olsa da süresiz olarak ertelenemez. Ekipman kaçınılmaz olarak yıpranır ve onu değiştirmek veya yükseltmek için para gerekecektir.

Kazanç Kalitesini Yok Sayar

Kazançlardan faiz ödemeleri, vergi masrafları, amortisman ve itfa paylarının çıkarılması yeterince basit görünebilirken, farklı şirketler FAVÖK için başlangıç ​​noktası olarak farklı kazanç rakamları kullanıyor. Diğer bir deyişle, FAVÖK, gelir tablosunda bulunan kazanç muhasebesi yöntemlerine duyarlıdır. Faiz, vergilendirme, amortisman ve itfadan kaynaklanan bozulmaları hesaba katsanız bile, FAVÖK’deki kazanç rakamı hala güvenilir değildir.

Şirketlerin Olduğundan Daha Ucuz Görünmesini Sağlıyor

En kötüsü, FAVÖK, bir şirketin gerçekte olduğundan daha ucuz görünmesine neden olabilir. Analistler, alt satır kazançlarından ziyade FAVÖK’ün hisse senedi fiyatı katlarına baktıklarında, daha düşük katlar üretirler.

Bir şirket, tahmin edilen FAVÖK’ünün düşük bir katı gibi görünen bir değerde işlem yapabilir ve bu da bir pazarlık gibi görünmesine neden olabilir. Ancak, aynı şirketi diğer katları kullanarak karşılaştırırken – işletme karı veya tahmini net gelir gibi – aynı şirket çok daha yüksek katlarda işlem yapabilir. Bir şirketin değerlemesinin tam bir resmini elde etmek için, yatırımcıların bir şirketin değerini değerlendirirken FAVÖK’ün yanı sıra diğer fiyat katlarını da göz önünde bulundurmaları gerekir.

Alt çizgi

Yaygın kullanımına rağmen, FAVÖK genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde veya GAAP’de tanımlanmamıştır. Sonuç olarak firmalar diledikleri gibi FAVÖK raporlayabilirler. Bunu yapmanın sorunu, FAVÖK’ün bir şirketin performansının tam bir resmini vermemesidir. Çoğu durumda, yatırımcılar FAVÖK’ten kaçınmaktan veya onu diğer, daha anlamlı ölçütlerle birlikte kullanmaktan daha iyi olabilir.