Ekonomi

Tayınlama

Rasyonlama Nedir? Tayınlama, kıtlıkla baş edebilmek için bir mal veya hizmetin dağıtımını kontrol etme uygulamasıdır. Tayınlama,...

Temerrüt Klozu

Hariç Tutulan Madde Nedir? İflas eden bir madde, sözleşmenin yürütülmesi sırasında zararların meydana gelmesi durumunda bir...

İmar

İmar Nedir? İmar, taşınmazın belirli coğrafi alanlarda nasıl kullanılabileceğini ve kullanılamayacağını düzenleyen belediye veya yerel yasa...

Rastgele değişken

Rastgele Değişken Nedir? Rastgele değişken, değeri bilinmeyen bir değişkendir veya bir deneyin sonuçlarının her birine değerler...

30’lu Grup (G-30)

30’lu Grup Nedir (G-30)? Genellikle G-30 olarak kısaltılan 30’lu Grup, akademik ekonomistler, şirket şefleri ve ulusal,...

1987 Borsa Çöküşü

1987 Hisse Senetleri Piyasası Çöküşü Neydi? 1987’deki borsa çöküşü, Ekim 1987’nin sonlarında birkaç gün içinde ABD...

Friedrich Engels

Friedrich Engels Kimdir? Friedrich Engels, 1820’den 1895’e kadar yaşamış bir Alman filozof, sosyal bilimci, gazeteci ve...