Sermaye Yoğun

Sermaye Yoğun Nedir?

“Sermaye yoğun” terimi, bir mal veya hizmet üretmek için büyük miktarlarda yatırım gerektiren ve dolayısıyla mülk, fabrika ve ekipman (PP&E) gibi sabit varlıkların yüksek bir yüzdesine sahip iş süreçleri veya endüstrileri ifade eder. Sermaye yoğun endüstrilerdeki şirketler genellikle yüksek seviyelerde amortisman ile işaretlenir.

Sermaye Yoğunluğunu Anlamak

Sermaye yoğun endüstriler, sabit maliyetlerin değişken maliyetlere oranı olan yüksek düzeyde işletme kaldıracına sahip olma eğilimindedir. Sonuç olarak, sermaye yoğun endüstrilerin yeterli bir yatırım getirisi sağlamak için yüksek hacimli üretime ihtiyacı vardır. Bu aynı zamanda satışlardaki küçük değişikliklerin karlarda büyük değişikliklere ve yatırılan sermayenin getirisine yol açabileceği anlamına gelir.

Yüksek işletme kaldıraçları, sermaye yoğun endüstrileri, emek yoğun işletmelere kıyasla ekonomik yavaşlamalara karşı çok daha savunmasız hale getiriyor çünkü ekipmanı barındıran tesislerin genel giderleri ve ekipmanın amortismanı gibi sabit maliyetler ödemek zorunda kalıyorlar. Bu maliyetler, sektör durgunluk içindeyken bile ödenmelidir.

Sermaye yoğun endüstrilere örnek olarak otomobil imalatı, petrol üretimi ve rafine etme, çelik üretimi, telekomünikasyon ve ulaşım sektörleri (örneğin, demiryolları ve havayolları) dahildir. Tüm bu endüstriler çok büyük miktarda sermaye harcaması gerektiriyor.

Sermaye yoğunluğu, diğer üretim faktörleriyle ilişkili olarak bir firmanın varlıklarının (tesisler, mülkler ve ekipman dahil) ağırlığını ifade eder.

Sermaye Yoğunluğunu Ölçme

İşletme kaldıracının yanı sıra, bir şirketin sermaye yoğunluğu, toplam varlığın satışlara bölünmesi olan bir dolar satış üretmek için kaç varlığa ihtiyaç duyulduğunu hesaplayarak ölçülebilir. Bu, bir şirketin gelir elde etmek için varlıklarını devreye aldığı etkinliğin bir göstergesi olan varlık devir oranının tersidir.

Bir firmanın sermaye yoğunluğunu ölçmenin bir başka yolu da sermaye giderlerini işgücü giderleriyle karşılaştırmaktır. Örneğin, bir şirket sermaye harcamalarına 100.000 $ ve işgücüne 30.000 $ harcıyorsa, büyük olasılıkla sermaye yoğundur. Aynı şekilde, bir şirket işgücüne 300.000 $ ve sermaye harcamalarına yalnızca 10.000 $ harcıyorsa, bu şirketin daha fazla hizmet veya emek odaklı olduğu anlamına gelir.

Temel Çıkarımlar

  • Sermaye yoğunluğu, sermaye ve işgücü harcamaları karşılaştırılarak ölçülebilir.
  • Sermaye yoğun şirketler genellikle yüksek amortisman maliyetlerine ve işletme kaldıracına sahiptir.
  • Sermaye yoğunluğu oranı, toplam varlıkların satışlara bölünmesiyle elde edilir.

Sermaye Yoğunluğunun Kazanç Üzerindeki Etkisi

Sermaye yoğun firmalar, tesis ve ekipmanı teminat olarak kullanabildikleri için genellikle çok fazla finansal kaldıraç kullanırlar. Bununla birlikte, satışların beklenmedik bir şekilde düşmesi durumunda hem yüksek işletme kaldıracına hem de finansal kaldıraca sahip olmak çok risklidir.

Sermaye yoğun endüstrilerin amortisman maliyetleri yüksek olduğundan, sermaye yoğun endüstrileri kapsayan analistler genellikle faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç (FAVÖK) denilen bir ölçüt kullanarak net gelire amortisman ekler. Net gelir yerine FAVÖK kullanarak aynı sektördeki şirketlerin performansını karşılaştırmak daha kolaydır.