Risk değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Nedir?

Risk değerlendirmesi, birçok sektörde bir varlık, kredi veya yatırım üzerindeki zarar olasılığını belirlemek için kullanılan genel bir terimdir. Risk değerlendirmesi, belirli bir yatırımın ne kadar değerli olduğunu ve riski azaltmak için en iyi süreç (ler) i belirlemek için çok önemlidir. Risk profiline kıyasla üst düzey ödülü sunar. Bir yatırımcının potansiyel riske değecek bir yatırımı görmek için kazanması gereken getiri oranını belirlemek için risk değerlendirmesi önemlidir.

Temel Çıkarımlar

  • Risk değerlendirmesi, bir varlığın, kredinin veya yatırımın kaybına neden olabilecek potansiyel olayları analiz etme sürecidir.
  • Şirketler, hükümetler ve yatırımcılar yeni bir projeye, işletmeye veya yatırıma başlamadan önce risk değerlendirmeleri yaparlar.
  • Nicel risk analizi, riske sayısal değerler atamak için matematiksel modeller ve simülasyonlar kullanır.
  • Niteliksel risk analizi, belirli bir senaryo için teorik bir risk modeli oluşturmak için kişinin öznel muhakemesine dayanır.
  • Bir hisse senedinin geçmişteki dalgalanması gelecekteki getirileri garanti etmezken, genel olarak yüksek oynaklığa sahip bir yatırım daha riskli bir yatırımı gösterir.

Risk Değerlendirmesini Anlamak

Risk değerlendirmesi, şirketlerin, hükümetlerin ve yatırımcıların, olumsuz bir olayın bir işletmeyi, ekonomiyi, projeyi veya yatırımı olumsuz etkileme olasılığını değerlendirmesine olanak tanır. Risk analizi, yatırımcıların potansiyel bir yatırım fırsatı riskini değerlendirmek için kullanabilecekleri farklı yaklaşımlar sağlar. Bir yatırımcının bir yatırımı değerlendirirken uygulayabileceği iki tür risk analizi, nicel analiz ve nitel analizdir.

Kantitatif Analiz

Bir Monte Carlo simülasyonu olabilir. Finans, mühendislik ve bilim gibi çeşitli alanlarda kullanılabilen bu yöntem, farklı olası sonuçları keşfetmek için matematiksel bir model aracılığıyla bir dizi değişkeni çalıştırır.

Nitel Analiz

Bir niceliksel analizi riskinin sayısal veya matematiksel analiz dayanmaz bir analitik yöntem aşağıdadır. Bunun yerine, belirli bir senaryo için teorik bir risk modeli oluşturmak için kişinin öznel yargısını ve deneyimini kullanır. Bir şirketin niteliksel analizi, şirketin yönetiminin, satıcılarıyla olan ilişkisinin ve kamuoyunun şirket hakkındaki algısının bir değerlendirmesini içerebilir.

Yatırımcılar, bir şirketin bir yatırım olarak potansiyelinin daha net bir resmini sağlamak için sıklıkla birbirleriyle bağlantılı olarak niteliksel ve niceliksel analizi kullanırlar.

Diğer Risk Değerlendirme Yöntemleri

Resmi bir risk değerlendirme tekniğinin başka bir örneği, portföy yöneticilerinin büyük zararlara uğrama olasılığını azaltmak için kullandıkları koşullu riske maruz değer (CVaR) içerir. Mortgage kreditörleri, borç verme fonlarının riskini değerlendirmek için kredi-değer oranlarını kullanır. Borç verenler ayrıca borçlunun kredi itibarını belirlemek için kredi analizini kullanır.

Yatırımlar için Risk Değerlendirmeleri

Hem kurumsal hem de bireysel yatırımlar beklenen risk miktarına sahiptir. Bu, özellikle hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (ETF’ler) gibi garantisiz yatırımlar için geçerlidir.

Standart sapma, yatırımın oynaklığını ölçmek için bir yatırımın yıllık getiri oranına uygulanan bir ölçüdür. Çoğu durumda, yüksek oynaklığa sahip bir yatırım daha riskli bir yatırımı gösterir. Birkaç hisse senedi arasında karar verirken, yatırımcılar genellikle bir yatırım kararı vermeden önce her bir hisse senedinin standart sapmasını karşılaştırır.

Bununla birlikte, bir hisse senedinin geçmişteki oynaklığının (veya eksikliğinin) gelecekteki getirileri tahmin etmediğine dikkat etmek önemlidir. Daha önce düşük dalgalanma yaşayan yatırımlar, özellikle hızla değişen piyasa koşullarında keskin dalgalanmalar yaşayabilir.

Borç Verme için Risk Değerlendirmeleri

Bireysel krediler, kredi limitleri ve ipotekler için kredi verenler de kredi kontrolleri olarak bilinen risk değerlendirmeleri yaparlar. Örneğin, kredi verenlerin kredi notu 600’ün altında olan borçluları onaylamaması yaygındır çünkü düşük puanlar zayıf kredi uygulamalarının göstergesidir. Borç verenin bir borçluya ilişkin kredi analizi, mevcut varlıklar, teminat, gelir veya eldeki nakit gibi diğer faktörleri dikkate alabilir.

İşletmeler için Risk Değerlendirmeleri

İş riskleri çok geniştir ve sektörler arasında farklılık gösterir. Bu tür riskler, pazara giren yeni rakipleri; çalışan hırsızlığı; veri ihlalleri; ürün geri çağırmaları; operasyonel, stratejik ve finansal riskler; ve doğal afet riskleri.

Her işletme, mevcut risk seviyelerini değerlendirmek ve olası en kötü riskleri azaltmak için prosedürleri uygulamak için bir risk yönetimi sürecine sahip olmalıdır. Etkili bir risk yönetimi stratejisi, şirketi büyümeyi engellemeden potansiyel risklerden korumak arasında bir denge bulmaya çalışır. Yatırımcılar, iyi risk yönetimi geçmişi olan şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor.