Geçiş Sertifikası

Geçiş Sertifikası Nedir?

Doğrudan geçiş sertifikaları, Devlet Ulusal Mortgage Birliği (Ginnie Mae) gibi devlet destekli bir kurum tarafından bir araya getirilen federal sigortalı ipotekler havuzundaki bölünmemiş menfaati temsil eden sabit gelirli menkul kıymetlerdir.

Geçiş Sertifikası Nasıl Çalışır?

Borçlulara verilen ipoteklerin büyük bir yüzdesi, ikincil ipotek piyasalarında, bu kredileri satın alan ve yatırım yapılabilir menkul kıymetlere paketleyen kurumsal yatırımcılara veya devlet kurumlarına satılır. Bu menkul kıymetler daha sonra periyodik faiz ödemeleri ve menkul kıymetlerin vadesi geldiğinde anapara geri ödemesi almayı bekleyen yatırımcılara satışa sunulur.

Temel Çıkarımlar

  • Geçiş sertifikaları, sabit getirili menkul kıymetlerdir.
  • Bu menkul kıymetler genellikle Devlet Ulusal Mortgage Birliği (Ginnie Mae) tarafından bir araya getirilir.
  • Geçiş sertifikası, hamilinin menkul kıymetleştirilmiş finans ürününden elde ettiği her türlü gelire hak kazandığı anlamına gelir.
  • Mortgage destekli sertifikalar, en yaygın geçiş sertifikası türleridir.

İpotek verenlerin orijinal kredi geri ödemeleri üzerinden yaptığı düzenli faiz ödemeleri ve anapara iadesi bu menkul kıymetlerin yatırımcılarına aktarılır veya aktarılır; bu nedenle, ” geçişli menkul kıymetler ” adı.

Mortgage destekli menkul kıymet (MBS) gibi varlığa dayalı menkul kıymete (ABS) yatırım yapan bir yatırımcıya geçiş sertifikası verilir. Geçiş sertifikası, bir varlık havuzuna faiz veya katılımın kanıtıdır ve alacaklardaki faiz ödemelerinin doğrudan geçiş sertifikası sahipleri lehine transferini belirtir.

Doğrudan geçiş sertifikaları, bankalar tarafından kendilerini ve müşterilerini korumak için verilir.

Geçiş sertifikası, hamilinin menkul kıymetlere sahip olduğu anlamına gelmez; bu sadece hamilinin menkul kıymetleştirilmiş finans ürününden elde ettiği herhangi bir gelire hak kazandığı anlamına gelir. Mortgage destekli sertifikalar, ev sahiplerinin ödemelerinin bir devlet kurumu veya yatırım bankası aracılığıyla orijinal bankadan yatırımcılara geçtiği en yaygın geçiş sertifikası türleridir.

Özel Hususlar

Bankalar, risklere karşı bir koruma olarak doğrudan geçiş sertifikaları düzenler. Bankalar bu sertifikalar ile alacaklarını, yani uzun vadeli ipotekli varlıklarını bu borçlanma senetlerini satın alan hükümetlere ve kurumsal yatırımcılara devredebilmektedir.

Bu şekilde banka, borçlulara daha fazla kredi vermek için daha fazla sermaye fonu serbest bırakmak için bu varlıkların bir kısmını kayıtlarından çıkarabilir. Gerçekte, doğrudan geçiş sertifikaları, bankaların likidite gereksinimlerini Federal Rezerv Bankası tarafından öngörüldüğü şekilde koruyabilmelerini ve yine de sürekli olarak borç verebilmelerini sağlar.

En yaygın geçiş güvencesi türü, bu menkul kıymetlere özgü temerrüt riskini azaltmak için Ginnie Mae tarafından garanti edilen faiz ve anapara ödemelerine sahip Ginnie Mae geçişidir.

Menkul kıymet ihraççıları, doğrudan geçiş belgesi sahiplerine ipotek ve geçiş faizi ve anapara ödemelerini verir. Faiz oranlarının düştüğü dönemlerde, Ginnie Mae geçişkenliklerinin sahipleri, ipotekler yeniden finanse edilip erken ödendikçe büyük olasılıkla fazladan anapara ödemeleri alacaklardır.