Değişim Oranı (ROC)

Değişim Oranı (ROC) nedir

Değişim hızı (ROC), bir değişkenin belirli bir süre boyunca değiştiği hızdır. ROC genellikle momentum hakkında konuşurken kullanılır ve genellikle bir değişkendeki bir diğerindeki karşılık gelen değişikliğe göre bir değişim arasındaki bir oran olarak ifade edilebilir; grafiksel olarak, değişim hızı bir çizginin eğimi ile temsil edilir. ROC genellikle Yunanca harf deltası ile gösterilir.

Değişim Oranını Anlamak (ROC)

Değişim oranı, belirli bir süre boyunca değerdeki yüzde değişimini matematiksel olarak tanımlamak için kullanılır ve bir değişkenin momentumunu temsil eder. ROC için hesaplama basittir, çünkü bir hisse senedinin veya endeksin mevcut değerini alır ve onu daha önceki bir döneme ait değere böler. Biri çıkarın ve elde edilen sayıyı 100 ile çarparak yüzdeyi temsil edin.

Değişim Hızını Ölçmenin Önemi

Değişim oranı son derece önemli bir finansal kavramdır çünkü yatırımcıların güvenlik ivmesini ve diğer eğilimleri görmelerine olanak tanır. Örneğin, yüksek momentumlu veya pozitif ROC’ye sahip bir menkul kıymet, normalde kısa vadede piyasadan daha iyi performans gösterir. Tersine, hareketli ortalamasının altına düşen bir ROC’si olan veya düşük veya negatif bir ROC’si olan bir menkul kıymetin değerinin düşmesi muhtemeldir ve yatırımcılar için bir satış sinyali olarak görülebilir.

Değişim oranı da piyasa balonlarının iyi bir göstergesidir. İvme iyi olsa ve tüccarlar olumlu bir ROC’ye sahip menkul kıymetler aramasına rağmen, geniş pazarlı bir ETF, endeks veya yatırım fonu kısa vadede ROC’sinde keskin bir artış yaşarsa, bu pazarın sürdürülemez olduğunun bir işareti olabilir. Bir endeksin veya diğer geniş piyasa menkul kıymetlerinin ROC’si% 50’nin üzerindeyse, yatırımcılar bir baloncuğa karşı dikkatli olmalıdır.

Değişim Oranı ve Fiyatla İlişkisi

Değişim oranı, genellikle bir menkul kıymetin fiyatındaki zaman içindeki değişikliği ölçmek için kullanılır. Bu aynı zamanda fiyat değişim oranı (ROC) olarak da bilinir. Fiyat değişim oranı, B zamanındaki bir menkul kıymetin fiyatı eksi A zamanındaki aynı menkul kıymetin fiyatı alınarak ve bu sonucun A zamanındaki fiyata bölünmesiyle elde edilebilir.

Price ROC=B-BirBir