İmar Yönetmeliği

İmar Yönetmeliği Nedir?

İmar yönetmeliği, belirli coğrafi bölgelerdeki mülkün nasıl kullanılabileceğini tanımlayan bir kuraldır. İmar yönetmelikleri, belirli coğrafi bölgelerin konut veya ticari amaçlar için kabul edilebilir olup olmadığını detaylandırır. İmar yönetmelikleri ayrıca parti büyüklüğünü, yerleşimini, yoğunluğunu ve yapıların yüksekliğini düzenleyebilir. İmar yönetmelikleri ayrıca herhangi bir imar kuralı ihlalinin (cezalar dahil) nasıl ele alınacağına ilişkin prosedürleri de açıklar.

Temel Çıkarımlar

  • İmar yönetmeliği, belirli coğrafi bölgelerdeki mülkün nasıl kullanılabileceğini tanımlayan bir kuraldır.
  • İmar yönetmelikleri ayrıca parti büyüklüğünü, yerleşimini, yoğunluğunu ve yapıların yüksekliğini düzenleyebilir.
  • İmar kuralları bölgeye göre büyük ölçüde değişir, ancak bunların en genel, ortak amacı, konut mülk kullanımını ticari mülk kullanımından ayırmaktır.

İmar Yönetmeliği Nasıl Çalışır?

İmar süreci, belirli bir arazi bölgesini ilçelere veya bölgelere ayırmak ve ardından her bölge için izin verilen ve yasaklanan arazi kullanım türlerini belirlemekten oluşur. Bu genellikle bir belediye şirketi veya ilçe tarafından gerçekleştirilir. İmar kuralları bölgeye göre büyük ölçüde değişir, ancak bunların en genel, ortak amacı, mesken mülk kullanımını ticari mülk kullanımından ayırmaktır.

Belediye hükümetleri, kendi belediyelerindeki bir mahallenin veya mahallenin doğasını etkilemek için oldukça spesifik imar yönetmelikleri oluşturabilir. Örneğin, bir şehrin birkaç komşu bölümünü kesinlikle konut kullanımı için belirleyerek, o bölgenin sakinleri çevrelerinde daha az trafik ve gürültü kirliliği yaşayacaklardır. Belirli bir alandaki binaların mimari bütünlüğünü korumak için imar yönetmelikleri de kullanılmaktadır. Bir belediye şehrin bir bölümünün tarihi görünümünü korumak isterse, imar yönetmelikleri, buradaki gayrimenkul inşaatını sınırlandırmak için kullanılabilir, böylece tüm yeni binalar, tarihi binalar ile karşılaştırılabilir yükseklik ve kare görüntüye sahip olmalıdır.

Özel Hususlar

İmar kanunlarındaki değişiklikler, mevcut ve muhtemel sakinler arasında ve ayrıca imarlı bölgedeki mülk sahipleri arasında gerginlik yaratabilir. Örneğin, yeni bir işletme yalnızca işgal etmeyi amaçladıkları mülkün coğrafi bölgesinde imar kurallarının değiştiğini keşfetmek için belirli bir şehre taşınmayı planladığında bu durum söz konusu olabilir.

Yeni imar yönetmeliklerinin bir sonucu olarak, ticari gayrimenkuller mesken amaçlı gayrimenkullere geçmek zorunda kalabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Bazı durumlarda, mevcut kiracılar bu değişiklikler nedeniyle yer değiştirmeye zorlanabilir. Bununla birlikte, imar yönetmeliklerinde bazen büyükbaba hükümleri bulunur. Büyükbaba hükümleri, mevcut kiracıları mevcut imar kurallarındaki herhangi bir değişiklikten etkilenmekten muaf tutmaktadır (belirli bir tarihte bölgede ikamet ediyor olmaları koşuluyla).

Bir imar yönetmeliğinin gereklerini karşılamayan mülklerin ilgili coğrafi bölgelerde hala kurulmasına izin veren bazı istisnalar vardır. Ticari işletmelerin yalnızca yerleşim bölgelerinde faaliyet göstermesine izin veren bir yönetmeliğin bir bölgeyi değiştirmesi durumunda, bazı küçük, yerel işletmelerin bir büyükbaba hükmü nedeniyle açık kalmasına izin verilebilir.

Yeni işletmelerin bir varyans için başvurma seçeneği de vardır. Varyans, mevcut bölgeleme kurallarından sapma talebidir. Varyans onaylanırsa, yeni kiracı, imar yönetmeliğine bakılmaksızın içeri girebilir ve çalışabilir.