Gönüllü Çalışanlar Faydalanıcı Derneği Planı (VEBA)

Gönüllü Çalışanlar Faydalanıcı Derneği Planı (VEBA) Nedir?

Gönüllü Çalışanlar Yararlanıcı Derneği (VEBA) planı, üyeleri ve uygun bakmakla yükümlü oldukları kişiler tarafından uygun tıbbi harcamaları ödemek için kullanılan bir tür vergiden muaf trösttür. Plan tipik olarak bir işveren tarafından finanse edilmektedir.Şirket planına bağlı olarak, bireysel seçimlere izin verilmese de, çalışan katkıları zorunlu olabilir veya olmayabilir.

Ancak, çalışanların VEBA üyeliğine hak kazanabilmesi için işveren tarafından desteklenen bir sağlık planı kapsamında olması gerekir.

Temel Çıkarımlar

  • Gönüllü çalışanların yararlanıcı birliği (VEBA) planı, üyeleri ve uygun bakmakla yükümlü oldukları kişiler tarafından uygun tıbbi harcamaları ödemek için kullanılan bir tür vergiden muaf trösttür.
  • VEBA kuralları, işverenlerin, planlarının federal gelir vergisi amaçlarıyla bir VEBA olarak kabul edilmesi için önce İç Gelir Servisi’nden (IRS) bir tespit mektubu almaları gerektiğini belirtir.
  • VEBA’lar, Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasasının (ERISA) bazı yönlerine tabidir; ancak, nitelikli emeklilik planları olarak kabul edilmezler.

VEBA Planları Nasıl Çalışır?

Gönüllü Çalışanlar Yararlanıcı Derneği kuralları, işverenlerin, planlarının federal gelir vergisi amaçlarıyla bir VEBA olarak kabul edilmesi için önce İç Gelir Servisi’nden (IRS) bir tespit mektubu almaları gerektiğini belirtir. VEBA’lar, Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasasının (ERISA) bazı yönlerine tabidir ;ancak, nitelikli emeklilik planları olarak kabul edilmezler.

Örneğin 401 (k) veya 403 (b) planlarının aksine, katılımcıların VEBA’dan para çekmeleri 59 buçuk yaşından önce yapılırsa vergiye tabi değildir. VEBA’dan çekilmelerin 72 yaşında başlaması gerekli değildir.

VEBA planları, federal vergi yasası kapsamında sosyal yardım planları olarak kabul edilir ve İç Gelir Yasası Bölüm 501 (c) (9) kapsamında vergiden muaftır. Bir VEBA planına yapılan işveren katkıları vergiden düşülebilir ve sınırı yoktur.

VEBA’daki fonlar vergiden muaf büyür ve nitelikli tıbbi harcamalar için VEBA’dan dağıtım alan çalışanlara veya VEBA üyelerine uygulanan herhangi bir vergi cezası yoktur. Bu giderler, İç Gelir Kanunu’nun 213 (d) bölümünde tanımlanmıştır. Üyeler, emeklilik sonrası sağlık sigortası primlerini finanse etmek için VEBA planlarını da kullanabilir.

Bu hesaplar genellikle emeklilikte sağlık bakımı harcamalarını finanse etmek için tasarruf araçları olarak kullanılsa da, çalışanlar VEBA’larından aldıkları parayı çalışırken nitelikli tıbbi harcamaları ödemek için kullanabilirler. Hesap sahipleri belirli bir yıl boyunca VEBA planlarında para kullanmazlarsa, bu miktar bir sonraki yılın bakiyesine devredilir.

Özel Hususlar

Bir VEBA, bir tür Sağlık Geri Ödeme Düzenlemesi olarak da hareket edebilir.

Örneğin, sonradan indirilebilir bir VEBA, bir üye sağlık planından düşülebilir olana kadar görme ve diş masraflarını karşılamak için tasarlanmıştır. Muafiyet karşılandıktan sonra, üyelere sağlık planı ile ilgili olmayan tıbbi harcamalar geri ödenebilir.

Bununla birlikte, sınırlı bir VEBA, yalnızca tıbbi ve görme masraflarını karşılayabilir. Bu arada, istihdam sonrası bir VEBA’daki para, ancak bir kişi emekli olduktan veya VEBA’nın sponsoruyla işten ayrıldıktan sonra kullanılabilir.

Bir VEBA planı bir Sağlık Tasarruf Hesabı (HSA) ile eşleştirildiğinde, VEBA doları, bireyler tıbbi sağlık planı muafiyetlerini karşılayana kadar uygun diş ve görme harcamaları ile sınırlandırılacaktır.