Kişi başına

Kişi Başına Ne Kadar?

Kişi başına “baştan” anlamına gelen Latince bir terimdir. Kişi başı ortalama, kişi başına ortalama anlamına gelir ve genellikle istatistiksel gözlemlerde “kişi başına” yerine kullanılır. İfade, ekonomik veriler veya raporlamayla kullanılır, ancak aynı zamanda, nüfus tanımlamasının hemen hemen diğer tüm oluşumlarına da uygulanır.

Temel Çıkarımlar

  • Kişi başı, ekonomik ve istatistiksel analizde kullanılan, kişi başına anlamına gelen bir terimdir.
  • Kişi başına, belirli bir ekonomik ölçüyü bir nüfusla karşılaştırırken kullanılır.
  • Kişi başına düşen en yaygın örnekler, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve kişi başına gelirdir.
  • Kişi başına bilgi, yalnızca toplu bilgilerden daha ayrıntılı veriler sağlar. Genellikle farklı nüfus büyüklüklerine sahip ülkeler arasında elma karşılaştırması olarak kullanılır.
  • Kişi başına bilgi, genellikle, aykırı değerleri dikkate aldığından daha net bir resim sağlayan medyan bilgiyle çelişir.

Kişi Başına Anlamak

Kişi başına, belirli ölçütlerin bir popülasyona nasıl uygulanacağını belirlemek için öncelikle ekonomi ve istatistikte kullanılan bir terimdir. Çoğunlukla bir ülkenin ölçütlerine ve bu ölçütün o ülkenin nüfusu için nasıl uygulandığına atıfta bulunmak için kullanılır. Kişi başına en yaygın kullanımları kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve kişi başına gelirdir. Kişi başına hesaplamak için, istatistiksel sayı alınır ve analiz edilen nüfusa bölünür.

Örneğin, ABD gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), CIA World Factbook’a (CIA’dan temin edilebilen en son bilgiler) göre 2017’de 19.49 trilyon dolardı. Aynı dönemde ABD’nin nüfusu yaklaşık 326 milyondu. Bu, kişi başına 59.800 dolarlık bir GSYİH ile sonuçlanır.

Ekonomik analizde, tüm ülkeler farklı popülasyonlara sahip olduğundan, kişi başı ülkeler arasında elma karşılaştırması olarak kullanılır.Örneğin, 2017’de 12.01 trilyon dolarlık GSYİH ile Çin şu anda ikinci en büyük ekonomi – Amerika Birleşik Devletleri’nden yaklaşık% 40 daha düşük. Bununla birlikte, Çin’in ABD’den çok daha fazla insanı var ve bu nedenle Çin için kişi başına düşen GSYİH sadece 16.700 dolar. Bu nedenle, kişi başına düşen GSYİH’yi kullanmak, çoğu Çin vatandaşının, ülkenin toplam üretimine rağmen ortalama bir Amerikalıdan çok daha az kazandığını gösteriyor.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) veya gayri safi milli hasıla (GSMH) gibi ulusal ekonomik göstergeler için, toplam rakam kesinlikle ilgi çekicidir. Bununla birlikte, kişi başına esası, analiste daha ayrıntılı bilgi verecektir.

Kişi Başı – Medyan

Kişi başına ölçülerden farklı olarak, gelir için olanlar gibi medyan rakamlar, belirli bir ülke veya bölgede ikamet edenlerin muhtemelen ne kadar kazanacağına dair tartışmasız daha doğru bir resim sağlar.

Orta gelir gelirler listesinin çok orta gelir düzeyidir. Değerlendirilen insanların tam olarak yarısı medyan gelir rakamının üzerinde kazanıyor, diğer yarısı ise bu rakamın altında kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2014-2018 yılları arasında gerçek medyan hane geliri 60.293 dolar iken kişi başına gelir 32.621 dolardı.

Kişi başına, belirli bir ülke veya bölgenin tüm vatandaşlarının ortalama sayısını ifade eder. Bu nedenle, bebeklerden yaşlılara kadar herkesi içerdiği ve istatistiksel aykırı değerleri hesaba katmadığı için yanıltıcı bir sayı olabilir. Bu durumda medyan gelir, aykırı değerleri hesaba katacaktır.

Kişi Başı ve Yoksulluk

Dünya Bankası toplam GSYİH ve kişi başına GSYİH ancak her bir istatistiğe konular verileri bir ülkenin ekonomik durumuna ve halkının zenginliği üzerinde çakışan bir bakış açısı sağlayabilir.5

Bazı ekonomistlere göre, bir ülkedeki bireylerin yoksulluk düzeyi söz konusu olduğunda, bir ülkenin toplam ekonomik büyümesi veya genel GSYİH’si önemli olan şey değildir. Örneğin, bir çıkış, dünyanın GSYİH’sinin% 3 oranında büyüdüğünü bildirirse, kulağa harika bir haber gibi gelebilir, ancak dünya nüfusunun% 1,5 oranında büyüdüğünü ve GSYİH sayısını daha az etkileyici hale getirdiğini dikkate almak başarısız olacaktır.

Nüfusun hızla artmadığı ülkeler için, kişi başına GSYİH artışı ile toplam GSYİH büyümesi arasındaki fark minimumdur. Bununla birlikte, Afrika ve Güney Asya’daki gibi hızla artan nüfusa sahip ülkeler için, GSYİH artışını bildirmek son derece yanıltıcı olabilir çünkü bir ülke genel olarak GSYİH büyümesi gösterebilir ancak kişi başına büyümede bir düşüş gösterebilir. Afganistan, 2013 yılında ülke ekonomisinin genel olarak% 2,8 büyüdüğü ancak kişi başına bazda% 0,7 düştüğü bir örnek olarak kullanılmıştır.8