Genç muhasebeci

Kıdemsiz Muhasebeci Nedir?

Bir kıdemsiz muhasebeci, mali raporları ve beyanları hükümet düzenlemelerine ve gerekliliklerine uygun olarak tutar ve derler. Kıdemsiz muhasebeci, bilançoları analiz edebilir, genel muhasebe hesaplarını yönetebilir, mali tabloları güncelleyebilir, alacak ve borç hesaplarını tutabilir, aylık maaş bordrosu ödeyebilir ve mali raporlar hazırlayabilir. Muhasebeciler, denetçiler ve kıdemsiz denetçiler genellikle tam zamanlı çalışır. Fazla mesai saatleri, vergi sezonunda veya mali yılın sonunda gerekli olabilir.

Temel Çıkarımlar

  • Küçük bir muhasebeci, bir muhasebe firmasında veya departmanında giriş seviyesi bir pozisyondur.
  • Bir kıdemsiz muhasebecinin görevleri, yevmiye kayıtlarını kaydetmeyi, mali tabloları güncellemeyi, alacak ve borç hesaplarını muhafaza etmeyi, aylık maaş bordrosunu ödemeyi ve mali raporları hazırlamayı içerir.
  • Küçük bir muhasebeci, kıdemli bir muhasebeci veya muhasebe müdürü tarafından denetlenir.
  • Bir muhasebe lisans derecesi, ayrıntılara yüksek düzeyde dikkat ile birlikte tipik olarak bir ön koşuldur.

Junior Accountant’ı Anlamak

Bir kıdemsiz muhasebecinin görevleri ve gelecekteki kariyer beklentileri, adayın durumuna ve yeteneklerine bağlıdır. Küçük bir muhasebeci, bir muhasebe veya denetim firmasının veya hükümetinmuhasebe departmanında giriş düzeyinde bir pozisyona sahiptir. Küçük muhasebeciler finansla ilgileniyor. Muhasebeciler, bir ticari işletmede yer alan tüm harcamalar, gelirler ve yatırımlar konusunda bilgili oldukları için çalıştıkları sektörün içini ve dışını öğrenirler.Çalışma İstatistikleri Bürosu’na (BLS) göre, 2020’de nitelikli bir muhasebeci için ortalama ödeme 73.560 dolardı.

Bir Kıdemsiz Muhasebecinin Rolü

Bir kıdemsiz muhasebecinin görev ve sorumlulukları kuruluş içinde değişiklik gösterir, ancak yevmiye kayıtları ile tüm ticari işlemlerin muhasebesini, mali tabloları güncellemeyi, aylık mali raporları hazırlamayı, maaş bordrosu vergilerini hesaplamayı ve alacak hesaplarını ve borçları denetlemeyi ve muhafaza etmeyi içerir. Kıdemsiz muhasebeci, muhasebe işini ve farklı müşteri durumlarının inceliklerini öğrendiğinden, tüm bunlar yöneticinin gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Bir Kıdemsiz Muhasebeci için Gereksinimler

Muhasebe alanında lisans derecesi, bu pozisyon için bir ön koşuldur ve detaylara yüksek düzeyde dikkat gerektirir. Diğer istenen nitelikler arasında matematiksel yetenek, analitik yetenek, belgeleri iyi organize etme yeteneği ve finansa ilgi vardır. Küçük bir muhasebeci muhasebe yazılımı kullanır, bu nedenle yeni bilgisayar sistemlerini kullanma ve öğrenme yeteneği çok önemlidir.

Bir Kıdemsiz Muhasebeci için Görünüm

Küçük muhasebeci pozisyonu, matematikten hoşlanan ve finansla ilgilenenlere uygundur. Küçük muhasebeciler ortalamanın üzerinde kazanç potansiyeline ve geniş kapsamlı müşterilere erişime sahiptir. Muhasebe mesleği, büyük olasılıkla sürekli talep görecektir çünkü şirketler ve küçük işletmeler sürekli olarak muhasebe hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Kıdemsiz bir muhasebeci kariyer basamaklarını tırmanmak isterse  , sınav serisini üstlenip geçerek Yeminli Mali Müşavir (CPA), Sertifikalı Yönetim Muhasebecisi (CMA) veya Sertifikalı İç Denetçi (CIA) olabilirler.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre, muhasebe mesleğindeki büyümenin 2019-2029 yılları arasında yılda ortalama% 4 civarında olması bekleniyor. Muhasebe alanındaki istihdam artışı genel ekonomi ile bağlantılıdır. Büyüyen bir ekonomide, daha fazla muhasebeci gerekir.