Kefaret

Kefaret Nedir?

İtfa terimi, bağlama bağlı olarak finans ve iş dünyasında farklı kullanımlara sahiptir. Finans alanında itfa, herhangi bir para piyasası sabit gelirli menkul kıymetinin varlığın vade tarihinde veya öncesinde geri ödenmesini ifade eder. Yatırımcılar, hisse senedi, tahvil veya yatırım fonu gibi yatırımlarının bir kısmını veya tamamını satarak itfa yapabilirler. İşletme ve pazarlamada ise tüketiciler genellikle ürün ve hizmetler için kuponları ve hediye kartlarını kullanır.

Geri ödemeler, sermaye kazançlarını veya kayıplarını tetikleyebilir.

Tekliften Yararlanmaları Anlamak

Sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan kişiler, sabit bir değerde düzenli faiz ödemeleri alırlar. Bu enstrümanlar vade tarihinden önce veya vade tarihinde itfa edilebilir. Vade anında itfa edilirse, yatırımcı menkul kıymetin nominal değerini veya nominal değerini alır.

Tahvil veya diğer menkul kıymet ihraç eden şirketler, menkul kıymetlerini vade tarihinde veya öncesinde geri satın aldıklarında yatırımcılara bir itfa değeri ödeyebilirler. Faiz ödemeleri genellikle bunu yapmadan önce kesilir. Geri ödeme değeri tipik olarak bir tahvilin nominal değerinden daha yüksektir. Yani, denilen tahvil olarak adlandırılan bu bağların, itfa olan prim de par yukarıdaki fiyata.


Bir yatırım fonu yatırımcısının itfa işlemi yapabilmesi için yatırımcının fon yöneticisine talebini bildirmesi gerekir. Yönetici, talebi belirli bir süre içinde işleme koymalı ve fonları yatırımcıya dağıtmalıdır. Yatırımcıya borçlu olunan miktar, normalde hisselerinin cari piyasa değerinden ücretler ve diğer masraflar düşülmüş halidir.

Tüketiciler olarak, günlük yaşamlarımızda sık sık kefaret yapıyoruz. Örneğin, bir kupon veya hediye kartı, kuponun veya kartın değeri bir mal veya hizmet için kullanıldığından, bir itfa biçimidir.

1:17

Temel Çıkarımlar

  • Finans alanında itfa, tercih edilen hisse senedi veya tahvil gibi sabit gelirli bir menkul kıymetin vade tarihinde veya öncesinde geri ödemesini ifade eder.
  • Yatırım fonu yatırımcıları, hisselerinin tamamı veya bir kısmı için itfa talebinde bulunabilirler.
  • Geri ödemeler, sermaye kazançlarını veya kayıplarını tetikleyebilir.

Geri Alımlardan Kaynaklanan Sermaye Kazançları ve Zararları

Bir yatırımın itfası, her ikisi de sabit getirili yatırımlar ve yatırım fonu payları üzerinde muhasebeleştirilen bir sermaye kazancı veya kaybı yaratabilir. Sermaye kazançlarının vergilendirilmesi, aynı yıl tanınan sermaye zararları ile azaltılır. Yatırım fonu kazanç ve kayıpları aynı sermaye kazancı hesaplamasına dahil edilir.


İtfa sırasında sermaye kazancı veya kaybını hesaplamak için yatırımcının maliyet esasını bilmesi gerekir. Tahviller, tahvilin nominal veya nominal tutarı dışında bir fiyattan satın alınabilir.

Örneğin, bir yatırımcının 900 $ ‘lık indirimli bir fiyattan 1.000 $ nominal değerli bir şirket tahvili satın aldığını ve tahvil vadesinde itfa edildiğinde 1.000 $ nominal değer aldığını varsayalım. Yatırımcının yıl için 100 dolarlık bir sermaye kazancı vardır ve kazancın vergi yükümlülüğü, herhangi bir sermaye kaybı ile dengelenir. Aynı yatırımcı 1.050 $ ‘a nominal değerde 1.000 $’ lık bir kurumsal tahvil satın alırsa ve tahvil vade sonunda 1.000 $ ‘dan itfa edilirse, 50 $’ lık sermaye kaybı vergi amaçlı 100 $ ‘lık sermaye kazancını azaltır.

Tekliften Yararlanma Türleri

Geri ödemelerin çoğu nakit olarak yapılır. Dolayısıyla, bir yatırım fonu yatırımcısı bir itfa talebinde bulunduğunda, fon yönetim şirketi yatırımcıya piyasa değerindeki hisseler için bir çek çıkaracaktır. Ancak geri ödemelerin ayni yapılabileceği durumlar vardır.

Ayni İadeler

Ayni itfalar, takas gibi para yerine menkul kıymetler veya diğer araçlar için yapılan ödemelerdir. Yatırım fonu endüstrisinde nadiren kullanılan ayni itfalar, borsa yatırım fonlarında (ETF’ler) yaygındır. Fon yöneticileri, itfaların uzun vadeli yatırımcılara zarar verdiğini hissedebilirler; bu nedenle, fondan çıkmak isteyenlere nakit ödeme yapmak yerine, diğer menkul kıymetlerde orantılı olarak pozisyonlar sunarlar.

ETF’ler genellikle yatırım fonlarından daha vergi dostu olarak kabul edilir. Ayni hisse ihraç ederek, ETF’nin itfa ödemeleri için nakit toplamak amacıyla menkul kıymetler satması gerekmez. Bu da sermaye kazancı dağıtımına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yatırımcının vergi yükümlülüğünü azaltır.

Yatırım Fonu Geri Alımları

Fon paylarının bir yatırım fonu şirketine itfası, yatırımcıdan itfa talebinin alınmasından sonraki yedi gün içinde gerçekleşmelidir. Yatırım fonları günde yalnızca bir kez fiyatlandırıldığından, paralarını geri almak isteyen yatırımcılar, emri piyasanın kapanmasından veya yatırım fonu tarafından belirlenen zamandan önce vermelidir. Para, bir fonun varlıklarının toplam değerinin yükümlülüklerinden az olmasıyla hesaplanan gün için fonun net aktif değeri (NAV) üzerinden itfa edilir. Satış tamamlandıktan sonra, müşteriler genellikle kazançları dahil olmak üzere fonlarını çek veya banka hesaplarına doğrudan yatırarak alırlar.

Bazı yatırım fonları, arka uç yükü şeklinde eklenen itfa ücretlerine sahip olabilir. Arka uç yükü, bir satış ücretidir – fon değerinin zaman içinde düşen bir yüzdesi. Yatırımcı fon paylarını daha uzun süre elinde tutuyorsa, hisseler itfa edildiğinde alınan arka uç yükü daha azdır.

Yatırım fonlarına yapılan yatırımlar, fon paylarını uzun vadeli olarak alıp elinde tutanlar için tasarlanırken, fon paylarını kısa bir süre sonra satmak yatırımcıya daha yüksek maliyetler getirmektedir. Yatırımcı, profesyonel portföy yönetimi için satış ücretlerini ve yıllık ücretleri ve fonun muhasebe ve yasal masraflarını öder.