Pearson Katsayısı

Pearson Katsayısı Nedir?

Pearson katsayısı, aynı aralık veya oran ölçeğinde ölçülen iki değişken arasındaki ilişkiyi temsil eden bir tür korelasyon katsayısıdır. Pearson katsayısı, iki sürekli değişken arasındaki ilişkinin gücünün bir ölçüsüdür.

Pearson Katsayısını Anlamak

Pearson korelasyon katsayısı veya Pearson ürün-moment korelasyon katsayısı olarak da adlandırılan Pearson katsayısını bulmak için, iki değişken bir dağılım grafiğine yerleştirilir. Değişkenler X ve Y olarak belirtilir. Katsayının hesaplanabilmesi için bir miktar doğrusallık olması gerekir; doğrusal bir ilişkiye herhangi bir benzerliği göstermeyen bir dağılım grafiği işe yaramaz. Dağılım grafiğinin düz bir çizgisine benzerlik ne kadar yakınsa, birleşme gücü o kadar yüksek olur. Sayısal olarak, Pearson katsayısı, -1 ile +1 arasında değişen doğrusal regresyonda kullanılan bir korelasyon katsayısı ile aynı şekilde temsil edilir. +1 değeri, iki veya daha fazla değişken arasındaki mükemmel bir pozitif ilişkinin sonucudur. Pozitif korelasyonlar, her iki değişkenin aynı yönde hareket ettiğini gösterir. Tersine, -1 değeri mükemmel bir negatif ilişkiyi temsil eder. Negatif korelasyonlar, bir değişken arttıkça diğerinin azaldığını; ters ilişkilidirler. Sıfır, korelasyon olmadığını gösterir.

Temel Çıkarımlar

  • Pearson katsayısı, X ve Y olarak belirtilen iki değişken arasındaki ilişkiyi temsil eden matematiksel bir korelasyon katsayısıdır.
  • Pearson katsayıları +1 ile -1 arasında değişir, +1 pozitif bir korelasyonu temsil eder, -1 negatif bir korelasyonu temsil eder ve 0 hiçbir ilişkiyi temsil etmez.
  • Pearson katsayısı nedensellik değil korelasyonu gösterir.
  • İngiliz matematikçi ve istatistikçi Karl Pearson, Pearson katsayısı, ki-kare testi, p-değeri ve doğrusal regresyon dahil olmak üzere birçok istatistiksel teknik geliştirdiği için itibar kazanmıştır.

Pearson Katsayısının Faydaları

Bir portföyü çeşitlendirmek isteyen bir yatırımcı için Pearson katsayısı faydalı olabilir. Hisse senedi-tahvil, hisse senedi-emtia, tahvil-gayrimenkul vb. Gibi varlık çiftleri arasındaki tarihsel getirilerin dağılım grafiğinden veya büyük sermayeli hisse senetleri, küçük sermayeli hisse senetleri ve borç gibi daha spesifik varlıklardaki hesaplamalar- gelişmekte olan piyasa hisse senetleri – yatırımcıya risk ve getiri parametrelerine dayalı bir portföy oluşturmada yardımcı olmak için Pearson katsayıları üretecektir. Bununla birlikte, bir Pearson katsayısının korelasyonu ölçtüğünü, nedenselliği ölçmediğini unutmayın; bu, bir değişkenin diğer değişkende bir sonuç ürettiği anlamına gelir. Büyük ve küçük sermayeli hisse senetlerinin katsayısı 0,8 ise, nispeten yüksek birleşme gücüne neyin sebep olduğu bilinmeyecektir.

Karl Pearson Kimdi?

Karl Pearson (1857 – 1936), İngiliz bir akademisyendi ve matematik ve istatistik alanlarına verimli bir şekilde katkıda bulundu. Modern istatistiğin temel kurucusu ve öjeni savunucusu olarak kabul edilmektedir. İsimsiz katsayının yanı sıra, Pearson, diğerleri arasında ki-kare testi ve p-değeri kavramları ve doğrusal regresyon gelişimi ve dağılımların sınıflandırılması ile bilinir. 1911’de Pearson, University College London’da Uygulamalı İstatistik Bölümü olan dünyanın ilk üniversite istatistikleri bölümünü kurdu.

1901’de Pearson, Biometrika adlı ilk modern istatistik dergisini kurdu.