Fırsat maliyeti

Fırsat Maliyeti Nedir?

Fırsat maliyetleri, bir bireyin, yatırımcının veya işletmenin bir alternatifi diğerine tercih ederken gözden kaçırdığı potansiyel faydaları temsil eder. Fırsat maliyetleri fikri, ekonomide temel bir kavramdır.

Tanım gereği görülmediklerinden, fırsat maliyetleri dikkatli olunmazsa kolayca gözden kaçabilir. Bir yatırımı diğerine tercih ederek kaçırılan potansiyel fırsatların anlaşılması, daha iyi karar almaya olanak tanır.

İken mali raporlar  fırsat maliyetlerini görünmüyor, işletme sahipleri genellikle önlerinde birden fazla seçenek varken eğitimli kararlar kavramını kullanır. Örneğin, darboğazlar genellikle fırsat maliyetlerinin bir sonucudur.

Temel Çıkarımlar

  • Fırsat maliyeti, seçilmemiş bir seçenekle elde edilecek vazgeçilen faydadır.
  • Fırsat maliyetlerini doğru bir şekilde değerlendirmek için, mevcut her seçeneğin maliyetleri ve faydaları dikkate alınmalı ve diğerlerine karşı tartılmalıdır.
  • Fırsat maliyetlerinin değerini dikkate almak, bireyleri ve kuruluşları daha karlı karar alma süreçlerine yönlendirebilir.

Fırsat Maliyet Formülü ve Hesaplama

Bir fırsat maliyetini hesaplamanın formülü, her bir seçeneğin beklenen getirileri arasındaki farktır. Diyelim ki A seçeneğiniz var: sermaye kazancı getirisi elde etme umuduyla borsaya yatırım yapmak. Diğer yandan Seçenek B ise: daha yeni ekipmanların üretim verimliliğini artıracağını bekleyerek paranızı yeniden işletmeye yatırmak, daha düşük operasyonel giderler ve daha yüksek kar marjı sağlamaktır.

Borsada beklenen yatırım getirisinin önümüzdeki yıl yüzde 12 olduğunu ve şirketinizin aynı dönemde ekipman güncellemesinin yüzde 10’luk bir getiri sağlamasını beklediğini varsayın. Ekipmanı hisse senedi piyasası üzerinden seçmenin fırsat maliyeti (% 12 -% 10) olup, yüzde iki puana eşittir. Başka bir deyişle, işe yatırım yaparak, daha yüksek getiri kazanma fırsatından vazgeçersiniz.

Fırsat Maliyeti ve Sermaye Yapısı

Fırsat maliyet analizi, bir işletmenin sermaye yapısını belirlemede de çok önemli bir rol oynar.

Bir firma, borç verenleri ve hissedarları yatırım riskine karşı tazmin etmek için hem borç hem de öz sermaye ihracı için bir harcama yapar, ancak her biri aynı zamanda bir fırsat maliyeti taşır. Örneğin, kredilerde ödeme yapmak için kullanılan fonlar, yatırım geliri potansiyeli sunan hisse senetlerine veya tahvillere yatırılamaz. Şirket, borcun kaldıraç gücüyle yapılan genişlemenin yatırımlar yoluyla elde edebileceğinden daha fazla kâr getirip getirmeyeceğine karar vermelidir. Bir firma, fırsat maliyetlerini en aza indiren optimal bir dengeye ulaşmak için hem parasal hem de parasal olmayan hususlar dahil olmak üzere borç ve hisse senedi ihraç etmenin maliyetlerini ve faydalarını ağırlıklandırmaya çalışır. Fırsat maliyeti ileriye dönük bir değerlendirme olduğundan, bugün her iki seçeneğin gerçek getiri oranı bilinmemektedir ve bu da bu değerlendirmeyi pratikte zorlaştırmaktadır.

Yukarıdaki örnekte şirketin yeni ekipmandan vazgeçtiğini ve bunun yerine borsaya yatırım yaptığını varsayın. Seçilen menkul kıymetlerin değeri düşerse, şirket beklenen yüzde 12’lik getiri elde etmek yerine para kaybetmeye başlayabilir.

Basitlik adına, yatırımın% 0 getiri sağladığını, yani şirketin tam olarak ne koyduğunu ortaya çıkardığını varsayın. Bu seçeneği seçmenin fırsat maliyeti% 10 -% 0 veya% 10’dur. Şirket yeni ekipman seçmiş olsaydı, üretim verimliliği üzerinde hiçbir etkisi olmayacak ve kârın sabit kalacağı da eşit derecede olasıdır. Bu seçeneği seçmenin fırsat maliyeti, beklenen% 2 yerine% 12’dir.

Benzer riske sahip yatırım seçeneklerini karşılaştırmak önemlidir. Neredeyse risksiz olan bir Hazine bonosunu oldukça değişken bir hisse senedine yatırımla karşılaştırmak yanıltıcı bir hesaplamaya neden olabilir. Her iki seçeneğin de% 5 getiri bekleniyor olabilir, ancak ABD Hükümeti T-tahvilinin getiri oranını destekliyor, ancak borsada böyle bir garanti yok. Her iki seçeneğin fırsat maliyeti yüzde 0 olsa da, her bir yatırımın göreceli riskini göz önünde bulundurduğunuzda T-fatura daha güvenli bir bahistir.

Yatırımları Karşılaştırma

Çeşitli yatırımların potansiyel karlılığı değerlendirirken, işletmeler muhtemelen seçeneğini arayın verim yüksek getiriyi. Genellikle, bir yatırım aracı için beklenen getiri oranına bakarak bunu belirleyebilirler. Bununla birlikte, işletmelerin her seçeneğin fırsat maliyetini de göz önünde bulundurması gerekir.

Yatırım için belirli bir miktar para verildiğinde, bir işletmenin fonları menkul kıymetlere yatırmak veya yeni ekipman satın almak için kullanmak arasında seçim yapması gerektiğini varsayalım. İşletme hangi seçeneği seçerse seçsin, diğer seçeneğe yatırım yapmayarak vazgeçeceği potansiyel kâr fırsat maliyetidir. Gerçekten de kaçınılmazdır.

Fırsat Maliyeti – Batık Maliyet

Fırsat maliyeti ile batmış maliyet arasındaki fark, geçmişte zaten harcanan para ile gelecekte sermaye başka yere yatırıldığı için bir yatırımdan elde edilmeyen potansiyel getiriler arasındaki farktır. Örneğin, A şirketinin 1.000 hissesini hisse başına 10 $ ‘dan satın almak, 10.000 $’ lık batık maliyeti temsil eder. Bu, bir yatırım yapmak için ödenen para miktarıdır ve bu parayı geri almak, hisse senetlerinin satın alma fiyatında veya üzerinde tasfiye edilmesini gerektirir. Ancak fırsat maliyeti, bunun yerine bu 10.000 doların daha iyi bir şekilde nerede kullanılabileceğini soruyor.

Muhasebe perspektifinden, batık bir maliyet, zamanla amorti edilebilecek, ancak geri alamayacağınız anlamında batmış olan pahalı bir ağır ekipman parçası satın almak için yapılan ilk harcama anlamına da gelebilir. Bir fırsat maliyeti, beklenen yatırım getirisi ( ROI ) ve% 4 ROI olan bir ağır ekipman satın aldığınızda muhtemelen başka bir yerde kazanılan feragat edilmiş getirileri dikkate almak olacaktır.

Yine, bir fırsat maliyeti bir getiriyi açıklanır olabilirdi yerine başka bir enstrüman yatırım yapıldı para kazanıyordum. Böylelikle, A şirketindeki 1.000 hisse eninde sonunda 12 dolara satabilir ve net 2.000 dolar kar elde ederken, B şirketinin değeri hisse başına 10 dolardan 15 dolara yükseldi. Bu senaryoda, A şirketine 10.000 $ yatırmak 2.000 $ geri getirirken, B şirketine yatırılan aynı miktar daha fazla 5.000 $ iade ederdi. 3.000 $ ‘lık fark, A şirketini B şirketine tercih etmenin fırsat maliyetidir.

Yatırımlara zaten para yatırmış bir yatırımcı olarak, daha fazla getiri vaat eden başka bir yatırım bulabilirsiniz. Düşük performans gösteren varlığı elde tutmanın fırsat maliyeti, rasyonel yatırım seçeneğinin daha gelecek vaat eden yatırımı satmak ve yatırım yapmak olduğu yere yükselebilir.

Risk ve Fırsat Maliyeti

Ekonomide risk, bir yatırımın gerçek ve öngörülen getirilerinin farklı olması ve yatırımcının anaparanın bir kısmını veya tamamını kaybetmesi olasılığını tanımlar. Fırsat maliyeti, seçilen bir yatırımın getirisinin, terk edilmiş bir yatırımın getirisinden daha düşük olma olasılığı ile ilgilidir. Temel fark, riskin bir yatırımın gerçek performansını aynı yatırımın öngörülen performansıyla karşılaştırması, fırsat maliyetinin ise bir yatırımın gerçek performansını farklı bir yatırımın gerçek performansıyla karşılaştırmasıdır.

Yine de, iki risk profili arasında karar verirken fırsat maliyetleri düşünülebilir. Yatırım A riskliyse ancak% 25’lik bir ROI’ye sahipken B yatırımı çok daha az riskliyse, ancak yalnızca% 5’lik bir ROI’ye sahipse, A yatırımı başarılı olabilse bile, olmayabilir. Ve başarısız olursa, B seçeneğiyle gitmenin fırsat maliyeti göze çarpacaktır.

Fırsat Maliyeti Örneği

Bir ev satın almak veya bir iş kurmak gibi büyük kararlar verirken, muhtemelen finansal kararınızın artılarını ve eksilerini titizlikle araştıracaksınız, ancak günlük seçimlerin çoğu, potansiyel fırsat maliyetlerinin tam olarak anlaşılmasıyla yapılmamaktadır. Bir satın alma konusunda temkinli davranırsa, birçok kişi sadece tasarruf hesaplarına bakar ve para harcamadan önce bakiyelerini kontrol eder. Çoğu zaman, insanlar bu kararları verirken vazgeçmeleri gereken şeyleri düşünmezler.

Sorun, paranızla başka neler yapabileceğinize bakmadığınızda veya kaybedilen fırsatları düşünmeden bir şeyler satın aldığınızda ortaya çıkıyor. Ara sıra öğle yemeği için yemek yemek akıllıca bir karar olabilir, özellikle de çok ihtiyaç duyulan bir mola için sizi ofisten çıkarıyorsa.

Ancak, önümüzdeki 25 yıl boyunca her gün bir çizburger satın almak, kaçırılan birçok fırsata yol açabilir. Daha iyi sağlık için kaçırılan fırsatın yanı sıra, bir burgere bu 4,50 doları harcamak, o zaman dilimi içinde,% 5’lik çok ulaşılabilir bir getiri oranı varsayarsak, 52.000 ABD dolarının biraz üzerinde bir ek olabilir.

Bu basit bir örnektir, ancak temel mesaj çeşitli durumlar için geçerlidir. Her şeker çubuğu satın almak veya tatile gitmek istediğinizde fırsat maliyetlerini düşünmek kulağa fazla gelebilir. Kuponları süpermarkete boş elle gitmek yerine kırpmak bile, kuponların vaat ettiği tasarruftan daha karlı bir girişimde çalışmak için harcanan zaman daha iyi harcanmadıkça, bir fırsat maliyetinin bir örneğidir. Fırsat maliyetleri her yerdedir ve büyük ya da küçük, alınan her kararda ortaya çıkar.

Sıkça Sorulan Sorular

Fırsat maliyetinin basit bir tanımı nedir?

Fırsat maliyeti, ekonomide çok önemli bir kavramdır, ancak genellikle yatırımcılar tarafından göz ardı edilmektedir. Özünde, alternatif bir eylem yapmamanın getirdiği gizli maliyeti ifade eder. Örneğin, bir şirket, önce kendilerine sunulan alternatif stratejilerin faydalarını düşünmeden belirli bir iş stratejisi izlerse, bu nedenle fırsat maliyetlerini takdir etmekte başarısız olabilirler. Şirketin seçtiği stratejinin mevcut en iyi strateji olduğu ortaya çıksa da, başka bir yol seçmiş olsalardı daha da iyisini yapabilirlerdi.

Fırsat maliyeti gerçek bir maliyet midir?

Bazıları, fırsat maliyetinin “gerçek” bir maliyet olmadığını, çünkü doğrudan bir şirketin mali tablolarında görünmediğini iddia edebilir. Ancak ekonomik olarak konuşursak, fırsat maliyetleri hala çok gerçektir. Bununla birlikte, fırsat maliyeti nispeten soyut bir kavram olduğundan, birçok şirket, yönetici ve yatırımcı günlük karar alma süreçlerinde bunu hesaba katmakta başarısız olur. Bununla birlikte, uzun vadede, fırsat maliyetleri, bireyler veya şirketler tarafından elde edilen sonuçlar üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olabilir.

Fırsat maliyeti örneği nedir?

18 yaşında ebeveynleri tarafından harcanabilir gelirinin% 100’ünü tahvillere yatırmaya teşvik edilen bir yatırımcının durumunu düşünün. Önümüzdeki 50 yıl boyunca, bu yatırımcı görev bilinciyle tahvillere yılda 5.000 $ yatırım yaptı, yıllık ortalama% 2.50 getiri elde etti ve yaklaşık 500.000 $ değerinde bir portföyle emekli oldu. Bu sonuç etkileyici görünse de, yatırımcının fırsat maliyeti düşünüldüğünde o kadar azdır. Örneğin, paralarının yarısını borsaya yatırmış olsalardı ve ortalama% 5,00 karma getiri elde etselerdi, emeklilik portföyleri 1 milyon doları aşmış olacaktı.