Ekonomi

Vasicek Faiz Oranı Modeli

Vasicek Faiz Oranı Modeli Nedir? Vasicek faiz oranı modeli (veya sadece Vasicek modeli), piyasa riski, zaman...

Ücretsiz binici sorunu

Free Rider Sorunu Nedir? Ücretsiz sürücü sorunu, kendi adil paylarını ödemeyen veya hiçbir şey ödemeyen insanlar...

Serbest ticaret bölgesi

Serbest Ticaret Bölgesi Nedir? Serbest ticaret bölgesi, bir grup ülkenin bir serbest ticaret anlaşması imzaladığı ve...

Aşağı İyi

Aşağı Mal Nedir? Aşağı mal, insanların geliri arttığında talebi düşen bir malı tanımlayan ekonomik bir terimdir....

Staggers Yasası

Staggers Yasası Nedir? 1980 Staggers Demiryolu Yasası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki demiryolu endüstrisiniönemli ölçüde kuralsızlaştıran federal bir...

Çalışabilecek yaştaki nüfus

Çalışma Çağı Nüfusu Nedir? Çalışma çağındaki nüfus, önceden belirlenmiş bir yaş aralığındaki insan sayısına bağlı olarak...

İstikrar Politikası

İstikrar Politikası Nedir? İstikrar politikası, bir hükümet veya merkez bankası tarafından, sağlıklı bir ekonomik büyüme düzeyini...