Bulanık mantık

Bulanık Mantık nedir?

Bulanık Mantık, aynı değişken üzerinden birden fazla değerin işlenmesine izin veren değişken işleme yaklaşımıdır. Bulanık mantık, bir dizi doğru sonuç elde etmeyi mümkün kılan açık, kesin olmayan bir veri spektrumu ile sorunları çözmeye çalışır. Bulanık mantık, mevcut tüm bilgileri göz önünde bulundurarak ve girdi verildiğinde mümkün olan en iyi kararı vererek sorunları çözmek için tasarlanmıştır.

Temel Çıkarımlar

  • Bulanık mantık, daha gelişmiş karar ağacı işlemeye ve kural tabanlı programlamayla daha iyi entegrasyona izin verir.
  • Teorik olarak bu, yaklaşıma gerçek hayat koşullarını taklit etme fırsatı verir.
  • Bulanık mantık, nicel analistler tarafından algoritmalarının yürütülmesini iyileştirmek için kullanılabilir.

Bulanık Mantığı Anlamak

Bulanık mantık, bulanık veri kümelerini de içeren bulanık kavramların matematiksel çalışmasından kaynaklanır. Matematikçiler, bulanık kavramlara ve bulanık analize atıfta bulunurken çeşitli terimler kullanabilir. Geniş ve kapsamlı olarak bu terimler bulanık anlambilim olarak sınıflandırılır.

Uygulamada, bu yapıların tümü “gerçek” koşulun birden çok değerine izin verir. True’nun sayısal olarak 1’e eşdeğer olması ve False’ın 0’a eşdeğer olması (veya tam tersi) yerine, True koşulu birden küçük ve sıfırdan büyük herhangi bir sayı olabilir. Bu, algoritmaların tek bir gizli veri noktası yerine fiyat verisi aralıklarına dayalı kararlar alması için fırsat yaratır.

Bulanık Mantıkla İlgili Hususlar

Bulanık mantık, en temel anlamıyla karar ağacı tipi analizi ile geliştirilir. Böylece, daha geniş ölçekte, kurallara dayalı çıkarımlar yoluyla programlanan yapay zeka sistemlerinin temelini oluşturur.

Genel olarak bulanık terimi, karar ağacı benzeri bir sistemde geliştirilebilecek çok sayıda senaryoyu ifade eder. Bulanık mantık protokolleri geliştirmek, kural tabanlı programlamanın entegrasyonunu gerektirebilir. Bu programlama kuralları, kapsamlı modellerin takdirine bağlı olarak geliştirildikleri için bulanık kümeler olarak adlandırılabilir.

Bulanık kümeler de daha karmaşık olabilir. Daha karmaşık programlama benzetmelerinde, programcılar değişkenlerin dahil edilmesini ve dışlanmasını belirlemek için kullanılan kuralları genişletme yeteneğine sahip olabilir. Bu, daha az kesin kurala dayalı muhakeme ile daha geniş bir seçenek yelpazesi ile sonuçlanabilir.

Yapay Zekada Bulanık Anlambilim

Bulanık mantık ve bulanık anlambilim kavramı, yapay zeka çözümlerinin programlanmasında merkezi bir bileşendir. Bulanık mantığın programlama yetenekleri de genişledikçe, yapay zeka çözümleri ve araçları ekonomide bir dizi sektörde genişlemeye devam ediyor.

IBM Watson, bulanık mantık ve bulanık anlambilim varyasyonlarını kullanan en iyi bilinen yapay zeka sistemlerinden biridir. Özellikle finansal hizmetlerde, makine öğrenimi ve yatırım zekası çıktılarını destekleyen teknoloji sistemlerinde bulanık mantık kullanılmaktadır.

Bazı gelişmiş ticaret modellerinde, bulanık mantık matematiğinin entegrasyonu, analistlerin otomatik alım ve satım sinyalleri oluşturmasına yardımcı olmak için de kullanılabilir. Bu sistemler, yatırımcıların yatırımlarını etkileyen çok çeşitli değişen piyasa değişkenlerine tepki vermelerine yardımcı olur.

Gelişmiş yazılım alım satım modellerinde sistemler, binlerce menkul kıymeti gerçek zamanlı olarak analiz etmek ve yatırımcıya mevcut en iyi fırsatı sunmak için programlanabilir bulanık setler kullanabilir. Bir tüccar, değerlendirme için birden fazla faktörü kullanmak istediğinde genellikle bulanık mantık kullanılır. Bu, ticaret kararları için daraltılmış bir analizle sonuçlanabilir. Tüccarlar ayrıca, alım satımları yürürlüğe koymak için çeşitli kurallar programlama yeteneğine de sahip olabilirler. İki örnek şunları içerir:

Kural 1: Hareketli ortalama düşükse ve Göreceli Güç Endeksi düşükse sat.

Kural 2: Hareketli ortalama yüksekse ve Göreceli Güç Endeksi yüksekse, satın alın.

Bulanık mantık, bir tüccarın kendi otomatik işlem sinyallerine ulaşmak için bu temel örneklerde düşük ve yüksek üzerine kendi öznel çıkarımlarını programlamasına izin verir.