Büyük Harf Ağırlıklı Endeks

Büyük Harf Ağırlıklı Endeks Nedir?

Kapitalizasyon ağırlıklı endeks, endeksin tek tek bileşenlerinin toplam piyasa kapitalizasyonuna (“piyasa değeri” olarak kısaltılır) karşılık gelen miktarlara dahil edildiği bir hisse senedi piyasası endeksidir. Bir şirketin piyasa değeri, tedavüldeki hisseleri ile tek bir hissenin cari fiyatı çarpılarak hesaplanır. (Ödenmemiş hisseler, bireysel hissedarların, kurumsal blok holdinglerin ve şirket içerisindeki hisselerin sahip olduğu hisselerdir.) Bu şekilde, piyasa değeri, bir firmanın tedavüldeki hisselerinin toplam piyasa değerini yansıtır. Kapitalizasyon ağırlıklı endeks, piyasa değeri ağırlıklı endeks olarak da bilinir.

Bir borsa endeksi, borsanın bir alt kümesini ölçer ve yatırımcıların mevcut piyasa performansı hakkında bilgi edinmek için mevcut fiyat seviyelerini geçmiş fiyatlarla karşılaştırmasına yardımcı olur. Üç büyük ABD hisse senedi endeksi, Nasdaq Bileşik Endeksi (IXIC), Dow Jones Endüstriyel Ortalama ve Standard and Poor’s (S&P) 500 Endeksidir. Bir endeks, seçilen hisse senetlerinin fiyatları ile çeşitli yöntemler (kapitalizasyon ağırlıklı yöntem dahil) kullanılarak hesaplanır.

Kapitalizasyon ağırlıklı yöntemde, daha yüksek piyasa değerine sahip endeks bileşenleri, endekste daha yüksek bir ağırlık alacaktır. Orantılı olarak, küçük bir piyasa değerine sahip şirketlerin performansı, genel endeksin performansı üzerinde daha az etkiye sahip olacaktır. Borsa endekslerinin değerini hesaplamanın diğer yöntemleri, fiyat ağırlıklı, temel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı endeks oluşturma yöntemleridir.

Temel Çıkarımlar

 • Kapitalizasyon ağırlıklı bir endeks, ayrı ayrı bileşenlerin göreli toplam piyasa kapitalizasyonuna göre ağırlıklandırıldığı bir dizin oluşturma metodolojisidir.
 • Daha yüksek pazar payına sahip bileşenler, endekste daha fazla ağırlık yüzdesi taşırlar. Tersine, daha küçük pazar payına sahip bileşenlerin endekste daha düşük ağırlıkları vardır.
 • Üst ağırlıklı endeksleri eleştirenler, daha büyük şirketlere yönelik aşırı ağırlığın piyasa hakkında çarpık bir görünüm verdiğini savunuyor.

Kapitalizasyon Ağırlıklı Endeksleri Anlamak

S&P 500 Endeksi, Wilshire 5000 Toplam Piyasa Endeksi (TMWX) ve Nasdaq Bileşik Endeksi (IXIC) dahil olmak üzere birçok borsa endeksi, kapitalizasyon ağırlıklı endekslerdir. Piyasa değeri endeksleri, yatırımcılara hem büyük hem de küçük çok çeşitli şirketler hakkında bilgi sağlar.

Kapitalizasyon ağırlıklı bir endeks, belirli bir menkul kıymetin genel endeks sonuçları üzerinde ne kadar etkisi olabileceğini belirlemek için bir şirketin piyasa kapitalizasyonunu kullanır. Piyasa değeri, tedavüldeki hisselerin değerinden elde edilir. Yatırım topluluğu, satışları veya toplam varlık rakamlarını kullanmak yerine bir şirketin büyüklüğünü belirlemek için piyasa değerini kullanabilir.

Kapitalizasyon ağırlıklı bir endeksin bileşiminde, en büyük endeks şirketlerinin hisse fiyatlarındaki büyük hareketler, genel endeksin değerini önemli ölçüde etkileyebilir. Bununla birlikte, çok sayıda ödenmemiş hisseye sahip büyük şirketler daha istikrarlı gelir üreticileri olma eğiliminde olduklarından, endeks için istikrarlı bir büyüme de sağlayabilirler. Öte yandan, küçük şirketler daha düşük bir ağırlığa sahip olma eğilimindedir ve bu da şirketler iyi performans göstermezse riski azaltabilir.

Kapitalizasyon ağırlıklı endeksleri eleştirenler, en büyük şirketlerin aşırı kilolu olmasının piyasa hakkında çarpık bir görünüm verebileceğini iddia edebilir. Bununla birlikte, en büyük şirketler aynı zamanda en büyük hissedar tabanlarına sahiptir, bu da endekste daha yüksek bir ağırlığa sahip olma durumunu ortaya çıkarmaktadır.

Büyük Harf Ağırlıklı Endeksin Hesaplanması

Kapitalizasyon ağırlıklı bir endeksin değerini bulmak için, önce her bir bileşenin piyasa fiyatını toplam mevcut hisseleriyle çarparak toplam piyasa değerine ulaşın. Hisse senedi değerinin endeks bileşenlerinin toplam piyasa değerine oranı şirketin endeksteki ağırlıklandırmasını sağlar. Örneğin, aşağıdaki beş şirketi düşünün:

 • A Şirketi: 1 milyon hisse senedi, hisse başına cari fiyat 45 $ ‘a eşittir
 • B Şirketi: 300.000 hisse senedi, hisse başına cari fiyat 125 $ ‘a eşittir
 • C Şirketi: 500.000 hisse senedi, hisse başına cari fiyat 60 $ ‘a eşittir
 • D Şirketi: 1.5 milyon hisse senedi, hisse başına cari fiyat 75 $ ‘a eşittir
 • E Şirketi: Tedavüldeki 1,5 milyon hisse, hisse başına cari fiyat 5 dolara eşittir

Her şirketin toplam piyasa değeri şu şekilde hesaplanacaktır:

 • A Şirketi piyasa değeri = (1.000.000 x 45 ABD Doları) = 45.000.000 ABD Doları
 • B Şirketi piyasa değeri = (300.000 x 125 USD) = 37.500.000 USD
 • C Şirketi piyasa değeri = (500.000 x 60 ABD Doları) = 30.000.000 ABD Doları
 • D Şirketi piyasa değeri = (1.500.000 x 75 $) = 112.500.000 $
 • E Şirketi piyasa değeri = (1.500.000 x 5 $) = 7.500.000 $

Endeks bileşenlerinin tüm piyasa değeri, her şirket için aşağıdaki ağırlıklarla 232,5 milyon dolara eşittir:

 • A Şirketi’nin ağırlığı% 19,4 (45.000.000 $ / 232.5 milyon $)
 • B şirketinin ağırlığı% 16.1 (37.500.000 $ / 232.5 milyon $)
 • C şirketinin ağırlığı% 12.9 (30.000.000 $ / 232.5 milyon $)
 • D şirketinin ağırlığı% 48,4 (112.500.000 $ / 232.5 milyon $)
 • E şirketinin ağırlığı% 3,2 (7.500.000 $ / 232.5 milyon $)

D ve E şirketleri eşit miktarlarda tedavüldeki hisseye sahip olmalarına rağmen – 1.500.000 – bunlar, fiyatlarının bireysel piyasa değerleri üzerindeki etkileri nedeniyle endekste sırasıyla en yüksek ve en düşük ağırlıkları temsil etmektedir.

Kapitalizasyon Ağırlıklı Endekslerin Avantaj ve Dezavantajları

Dünyanın en popüler kıyaslama endekslerinin çoğu, piyasa değeri ağırlıklı olup, iyi çeşitlendirilmiş, geniş tabanlı bir portföye erişim sağlamak için çoğu yatırımcı tarafından kolayca erişilebilir kılar. Bununla birlikte, zamanla, belirli şirketler yeterince büyürse, bir endekste aşırı miktarda ağırlık oluşturabilirler. Bunun nedeni, bir şirket büyüdükçe, dizin tasarımcılarının şirketin daha büyük bir yüzdesini dizine atamak zorunda olmalarıdır. Bu şirketler daha az değişken, daha olgun ve çekirdek holding olarak çoğu yatırımcı için daha uygun olma eğilimindedir. Aynı zamanda, bu etki, endeks yapısına hakim olma söz konusu olduğunda, tek bir hisse senedinin performansına çok fazla ağırlık vererek çeşitlendirilmiş bir endeksi tehlikeye atabilir.

Ayrıca, endeks fonları ve borsa yatırım fonları, piyasa değeri arttıkça veya hisse fiyatı yükseldikçe bir hisse senedinin ek paylarını satın alır. Diğer bir deyişle, hisse senedi fiyatı yükseldikçe, bu fonlar daha yüksek fiyatlardan daha fazla hisse satın alırlar; bu, düşük satın alma ve yüksek satış gibi yatırım mantığına aykırı olabilir.

Bir şirketin hissesi temelde aşırı değerlendiyse (teknik analiz açısından), hisse senedinin fiyatı (ve dolayısıyla piyasa değeri) arttıkça satın alınması, hisse senedi fiyatında bir balon oluşturabilir. Sonuç olarak, piyasa değeri ağırlıklarına göre hisse senedi satın almak bir borsa balonuna yol açabilir. Balon patlarsa, bu hisse senedi fiyatlarını serbest düşüşe gönderir.

Artıları

 • Piyasa değeri endeksleri, yatırımcılara hem büyük hem de küçük çok çeşitli şirketlere erişim sağlar
 • Büyük köklü şirketler, yatırımcılara daha düşük oynaklık sağlayan daha büyük bir ağırlığa sahiptir.

Eksileri

 • Bir hisse senedi fiyatı yükseldikçe, bir şirket bir endekste aşırı miktarda ağırlık alabilir.
 • Daha büyük ağırlıklara sahip şirketler, fonun performansı üzerinde orantısız bir etkiye sahip olabilir.
 • Fon yöneticileri genellikle daha büyük bir ağırlık atayarak aşırı değerli hisse senetlerinin hisselerini ekleyebilir ve bir balon oluşturabilir.

Büyük Harf Ağırlıklı Endeks Örneği

S&P 500, ABD’deki en köklü şirketlerden bazılarını içeren kapitalizasyon ağırlıklı bir endekstir. Aşağıda, endeksin belirli bir işlem gününde nasıl işlediğine ilişkin tarihsel gerçek bir örnek verilmiştir:

 • 22 Nisan 2019’da Boeing Co. (BA) % -2,83 düşüşle 362,17 $ ‘a kapandı; Microsoft Corp. (MSFT) ise% -2,64 düşüşle 117,05 $’ a kapandı.
 • Boeing, o gün S & P’de 209 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve% 1’in altında bir ağırlığa sahipti.
 • Microsoft Corp., 909 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve S & P’de% 3’ün üzerinde bir ağırlığa sahipti.
 • Sonuç olarak, Boeing’in fiyat düşüşü, S&P üzerinde Microsoft’un etkisinden daha küçük bir etkiye sahipti, ancak her iki hisse senedi de neredeyse aynı oranda azaldı.
 • Diğer bir deyişle Microsoft, S & P’yi o gün için Boeing’den daha fazla aşağı çekti çünkü Microsoft, Boeing’den daha büyük bir piyasa değerine sahipti.

S&P 500’ün ağırlıklarının, şirketlerin tedavüldeki hisse senetleri ve fiyatları ile günlük olarak değiştiğini ve bunun da Endeksin genel değeri üzerinde değişen etkilere yol açtığını unutmamak önemlidir.